Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

FINANSOWANIE

Logo Unii Europejskiej

 

Logo Narodowego Centrum Nauki

 

O PROJEKCIE

Paradontoza to wywołany infekcją bakteryjną przewlekły stan zapalny przyzębia, prowadzący do zniszczenia tkanek wspierających zęby i ich utraty. Mechanizmy epigenetyczne, zwłaszcza regulacja acetylacji białek, odgrywa istotną rolę w wielu chorobach związanych z chronicznym stanem zapalnym, jednak znaczenie tych procesów w paradontozie jest dotychczas słabo poznane. W ramach tego projektu: 

  • scharakteryzowane zostaną zmiany w ekspresji i aktywności regulatorów acetylacji w tkance przyzębia pozyskanej od pacjentów z paradontozą; 
  • zbadane zostaną sposoby, w jaki bakterie wywołujące paradontozę wpływają na system acetylacji białek w komórkach strukturalnych tkanki przyzębia; 
  • przeanalizowane zostaną możliwości powstrzymania lub modyfikacji tych zmian za pomocą drobnocząsteczkowych inhibitorów/aktywatorów białek regulujących acetylację, które są już obecnie stosowane w terapiach innych schorzeń. 

Wyniki tych badań pogłębią naszą wiedzę na temat podłoża i roli patologicznych procesów epigenetycznych w paradontozie i mogą w przyszłości stanowić podstawę dla testowania leków epigenetycznych w terapii schorzeń przyzębia. 

Projekt finansowany ze środków przeznaczonych na program finansowania badań naukowych i innowacji UE „Horyzont 2020” na podstawie umowy nr 665778 o dofinansowanie działań „Marie Skłodowska-Curie”.